Wprowadzenie

Zakup stolarki okiennej i drzwiowej to inwestycja na wiele lat. Fakt ten sprawia, że przy wyborze konkretnych rozwiązań (szyby, profile) powinnyśmy pamiętać, że wybór będzie wpływał na stan naszego portfela nie tylko w momencie zakupu, ale często przez całe dekady użytkowania stolarki.

Z narzędziem stworzonym przez naszą firmę będą mogli Państwo zasymulować nakłady finansowe na ogrzewanie związane ze stratami ciepła przenikającego przez otwory okienne oraz drzwiowe.

Podstawę metodologii obliczeniowej stanowi norma PN-B-02025: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

Stopniodni wyliczono przy założeniu two obliczeniowej temperatury wewnętrznej 20oC - Sd(20).

Ilość dni grzewczych oraz średnie roczne temperatury dla lokalizacji w kalkulatorze pochodzą z wyżej wymienionej normy.

Wartości dotyczące paliw pochodzą z różnych żródeł internetowych. Z tego powodu trzeba je traktować jako wartości orientacyjne. Kalkulator pozwala na ich modyfikację celem wprowadzenia aktualnych danych przez użytkownika.

Wybierz lokalizację budynku

Stopniodni Sd(20) [Dzień*K]:

Wybierz rodzaj paliwa

Gaz ziemny

Olej opałowy

Brykiety drewniane

Węgiel kamienny

Węgiel brunatny

Prąd elektryczny

Cena jednostkowa paliwa Cj [PLN/jedn.]:
Podwyżka ceny paliwa w skali rocznej [%/rok]:
Wartość opałowa K [kWh/jedn.]:
Wydajność pieca η[%]:
Jednostka:
Oferta o podanym numerze nie istnieje lub została wprowadzona w niewłaściwym formacie.
Udało się wczytać dane dotyczące oferty.

Wybierz jedną z opcji oraz podaj numer oferty BOB-ROLLO.

Numer pierwszej oferty
search
Numer drugiej oferty
search
Numer oferty Bob-Rollo
search
Typy starychy okien

jednoramowe uw 3.0

skręcane uw 2.7

skrzynkowe uw 2.5

Średni współczynnik dla oferty pierwszej Uw1 [W/(m2K)]:
Średni współczynnik dla oferty drugiej Uw2 [W/(m2K)]:
Całkowita powierzchnia okien [m2]: